Behandling av depression med kognitiv funktionell återhämtning

Publicerad

Behandling av affektiv sjukdom, som depression och bipolär sjukdom med kognitiv bortfall av minne och koncentrationsförmåga; inkluderar en allsidig och aktiv behandling med rätt medicin eller rätt medicinkombination inklusive livsstilsförändringar. Vårt liv är så mycket lättare i dag än den var tillbaka när vi var tvungna att jaga och samla. Varför är då inte denna bekvämligheten översätt till lycka? Sannolikt till följd av att vår moderna livsstil i kombination med ärftlig sårbarhet och livstrauma kan leda till uppkomsten av depression. En modern livsstil kan innebära en negativ påverkan på vår kost, sömn, fysisk rörlighet och social samvaro.

En framgångsrik behandling mot svår depression fodrar, utöver en allians (tillit) till sin behandlare, en farmakologisk behandling med rätt medicin eller medicinkombination. Behandlingen kan innehålla en eller två antidepressiva läkemedel, ibland även med tillägg av stämningsstabiliserande medicin. Depressionsbehandlingen bör även inkludera beteendeaktivering med fysisk aktivitet, dagsljus exponering, fokus på vissa kostinslag som inkluderar omega-3-fettsyror, god sömn med återhämtning, psykologisk träning mot ”rumination” (grubblande) och känsla av sammanhang med hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

Jag vill lyfta fram 8 steg i en depression behandling eftersom att min kliniska erfarenhet visat att de är avgörande för att genomleva en depression med kognitiv funktionell återhämtning.

  1. Terapeutisk allians dvs. tillit till sin behandlare
  2. Antidepressiv medicin eventuellt i kombination med humörsstabiliserande
  3. Motion
  4. Omega-3-fettsyror
  5. Naturligt solljus
  6. Reparativ sömn
  7. Social samhörighet
  8. Meningsfull, engagerande aktivitet

I filmen ”Att genomleva en depression” får vi följa en patient som har en depression med kognitiva svårigheter i form av minne och koncentrationsbesvär och de verktyg som Psykiatrikern använder för att stödja patienten i dennes psykiatriska behandling.

StämningslägesdagbokMatreceptSömnrecept – Samtal – Samverkan

Lycka önskar Lykke