Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett tillstånd hos människan, som påverkas i ett kontinuerligt växelspel med omgivningen i livets olika situationer.

Tillståndet ”psykisk hälsa” bygger på nedanstående fyra förutsättningar:

  • Att i en sund kropp och själ kunna utveckla och hävda en egen integritet.
  • Att kunna upprätta och bibehålla sociala relationer.
  • Att ha tillgång till varierande psykiska förhållningssätt.
  • Att ha en medvetenhet om och tilltro till egna resurser.

Ibland kan människan behöva medicinsk och psykologisk behandling för att säkerställa ovan förutsättningar i en sund kropp och själ. 

Winninghälsa har som ambition att kunna ge denna medicinska och psykologiska behandling!