Psykisk ohälsa

Hur kan psykisk ohälsa påverka oss?

Psykisk ohälsa påverkar hur vi tänker, känner oss, uppför oss och hur vi ser på vår omvärld. En del psykisk ohälsa hänger ihop med känslor som alla människor har, som att vara ledsen eller uppleva ångest. Ibland blir dessa känslor så starka och varar under så lång tid att de blir svåra att bära och kontrollera.När känslor blir överväldigande kan de hindra människor från att fortsätta leva ett normalt liv.

En del psykisk sjukdom kan helt förändra hur en person ser på omvärlden och kan göra att personen känner sig mycket rädd, isolerad och ensam.Psykiska sjukdomar som påverkar en människa på detta sätt är schizofreni, bipolär sjukdom, svår depression och ångest.

Mötet med patient och behandlaren.

Vid all psykiatrisk behandling är kontakten och tilliten till behandlaren och behandlingen av betydelse för tillfrisknande.