Själens och kroppens läkande superhormon Oxytocin!

Publicerad

1909 upptäcktes Oxytocinet hos gravida katter. Det förklarar kanske varför de flesta av oss förknippar Oxytocin med barnafödande och amning. Det är nämligen ett hormon som ger upphov till sammandragningar av livmodern vid barnafödande och som utlöser frisättning av bröstmjölk vid amning. Oxytocin är ytterst viktigt vid social interaktion mellan människor och djur. Om man blockerar hormonet på monogama sorkar blir de promiskuösa och tackor försummar sina lamm. Men Oxytocin är också så mycket mera!

Den Amerikanska ekonom Paul Zak kallade Oxytocin ”den moraliska molekylen” på grund av sin koppling till tillit, empati och välstånd. I Paul Zaks bok, ”The Moral Molecule” publicerad i 2012 sammanfattar han sina resultat på Oxytocin och diskuterar betydelsen av Oxytocin i mänskliga upplevelser och beteenden såsom empati, altruism och moral.

Läkaren och professor i fysiologi Kerstin Uvnäs Moberg har forskat i många år på kroppens anti-stress-system och har även skrivit boken ”Närhetens hormon Oxytocinets roll i relationer”. I sin bok beskriver Kerstin Uvnäs Moberg hur viktigt Oxytocin är för våra nära relationer, utveckling och vår hälsa.

Oxytocin tillverkas i en del av hjärnan som kallas hypotalamus, men den påverkar hela kroppen. Att oxytocinet spelar så stor roll och ger upphov till så många olika effekter, beror delvis på att oxytocin har så många spridningsmöjligheter i kroppen. Dels når det blodet som ett hormon, dels fungerar det som en signalsubstans via nervceller i hjärnan. Dessutom samordnar det, kopplar ihop och sätter igång andra signalsubstanser i kroppen som dopamin och serotonin. Oxytocin aktiverar bland annat hjärnans belönings system genom att öka kroppsegna opiater och dopamin. Oxytocin dämpar även kroppens stress system – Sympatiska nervsystemet – och därmed stresshormonet kortisol. Samtidigt om Oxytocin ökar funktionen i det – parasympatiska nervsystemet – genom att dämpa pulsen och befrämja näringsupptag och vila.

Sammantaget har forskning visat att oxytocin ger avslappning, lugn, harmoni, förbättrad sömn och tarmfunktion, sänkt stressnivå och lindrad ångest. Oxytocinen underlättar inlärningen, förbättrar koncentrationen, ökar öppenheten och nyfikenheten på omvärlden, gör oss mindre rädda och aggressiva, förbättrar självkänslan och självförtroendet, gör oss generösare, ger oss bättre aptit och den allra tydligaste effekten; lindrar vår kroppsliga och psykiska smärta!

Nå, hur ska vi bära oss åt för att bli fyllda av Oxytocin och därmed förbättra vår möjlighet till psykisk hälsa?

Det finns fler härliga sätt; såsom att motionera, bada bastu, sola, äta varm mat rik på fett och protein, massage eller någon annan form av berörings terapi. Slutligen det viktigaste av allt; att omge oss med kärleksfulla människorelationer!

I vår film kommerdiplomerad friskvårdsmassör Peter Boman att visa och berätta för dig hur massagebehandling kan påverka din kropp och ditt välbefinnande.