Första hjälpen vid suicid

Publicerad

Vid en suicidal situation på grund av psykisk ohälsa är allltid ”Mänsklig kontakt första hjälpen”.

Suicid är tillstånd av svår förvirring där människans själsliv totalt havererat. Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2014 visar att totalt tog 1531 personer livet av sig under 2014; 1044 män och 487 kvinnor. Av dessa var enligt Socialstyrelsen 53 barn och tonåringar.

Suicid i samhället kan minskas med hjälp av ”Första hjälpen vid psykisk ohälsa” (precis som Hjärtlungräddning kan rädda liv vid plötslig hjärtdöd).

När någon planera att ta sitt liv är det en pågående tragedi, som vi alla kan hjälpas åt att förhindra!

”Första hjälpen” innebär att som medmänniska våga gå fram till till en person som man misstänker mår dåligt och ta en första kontakt.

En människa som planerar att ta sitt liv uppvisar oftast ett avvikande beteende och signalerar att de är på väg att göra detta. När du upptäckt ett avvikande beteende hos någon, signalera att du önskar få kontakt. Därefter försök motivera människan att ta emot professionell psykiatrisk vård.

Första hjälpen vid psykisk ohälsa:

  1. Att upptäcka
  2. Att våga ta kontakt; fråga Hej, Hur mår du?
  3. Att förhindra
  4. Att motivera till professionell vård

Filmen som följer visar hur Ami upptäcker en människa som beter sig avvikande och som mår dåligt samt hur Ami gör för att hjälpa människan vidare till professionell psykiatrisk vård.

Tillsammans kan vi rädda liv // Lykke