Andning – grunden till ditt liv

Publicerad

Välkommen Bästa läsare till urpremiär av min blogg.

Det är min förhoppning att jag skall inspirera Er läsare med de upplevelser och möten som jag är en del av i egenskap av psykiatriker och psykoterapeut.

Inspirationskällan till min blogg blev American Psychiatric Associations, APA, årliga möte. 2014 i staden New York City. Denna konferens är enorm, med så många som 15.000 psykiatriker och forskare från hela världen. APA är en konservativ psykiatrisk händelse, med betoning på biologi och evidensbasen, men i år hade man även lyft livsstilshållning och psykoterapier. Läkemedelsföretagen är viktiga aktörer/finansiärer i detta konvent som professionen sannolikt inte kan vara utan?  Det fanns även ett sug efter kunskap om hur psykiatriker kan förebygga psykiatriska sjukdomar och även föreläsningar om alternativ till läkemedels behandling. Programmet var enorm, med 250 pdf-sidor och framstående talare som f.d. presidenten Bill Clinton förra året, och vicepresident Joe Biden i år. APA är den största psykiatriska händelsen i världen och en otrolig källa till kunskapsutbyte. Syfte med APA är att behandling av psykisk ohälsa skall utvecklas.

En fantastisk föreläsning av dr Richard P. Brown och dr Patricia L. Gerbarg lyfte fram andningens läkande kraft och deltagarna, inklusive mig själv, fick utföra meditativa andningsövningar.  Vi fick även via YouTube ta del av meditativ andnings övningar av svårt medtagna flyktingar i Sudan. http://www.breath-body-mind.com/sudan.php.       Dr Brown, som arbetade genom en översättare, ledde svårt medtagna Sudanska flyktingarna i enkla Qigong andnings övningar för att frigöra kroppsliga och psykiska spänningar.

Andningens helande kraft på kropp och själ.

Andning är grunden och fundamentet till allt du gör i ditt liv. Om man tänker på det så är andning likställt med livet. Utan att andas går det inte att leva. Allt du gör i ditt liv startar med andning. Det finns få saker som är absolut nödvändigt för att kunna leva, men andning är definitivt en livsnödvändig funktion. Tilltrotts för detta tar vi ofta andning för självklart och det är inget som vi funderar så mycket över. Vilket ju är bra, då andningen styrs av kroppen nervsystem i hjärnstammen och är mycket fin kalibrerat. Hjärnstammen reglerar automatisk andningsfrekvensen och djupet av andetagen utifrån kroppens behov. Med andra ord, så är det inte mening att vi skall oroa oss för vår andning. Men vi kan bli mer medvetna om hur vår andning kan hjälpa oss. Den autonoma delen av vår andning kan vi inte påverka.  Men med hjälp av meditation, yoga, kardioträning och andningsövningar kan vi påverka vår medvetna andning. Genom att träna på vår medvetna andning regelbundet kan vi stödja vår undermedvetna/autonoma andningscentrum att andas djupare och fylligare.  Andligt är att lära sig att andas en form av meditation och meditation bereder vägen för din andliga och transcendala utveckling. Andningsövningar kan minska kroppens “Fight-or-Flight” reaktion som vid stress kan vara överaktiv .

Sammantaget kan andningsövningar leda till att du mår bättre, upplever mindre stress och oro samt får tillgång till inre kreativitet. Andning är faktiskt bästa sättet att detoxa sig. Andning leder till att hjärnan och kroppen slappnar av.  Korrekt andning ökar syre och blodcirkulation.  Djupandning frigör emotionella spänningar och inre smärta. Andningsövningar öppnar ditt undermedvetna och gör så att du blir mer mottagligt för visualisering, förslag och bekräftelser. Meditativ andning saktar ner din hjärnvågor. Det finns flera olika hjärnvågor; Beta vågor produceras när vi är starkt engagerade i mental aktivitet, alfavågor produceras när vi är i ett mer avslappnat tillstånd, theta vågor uppträder under dagdrömmar, och deltavågor uppstår under sömn. Theta vågor är mest önskvärt och kan framkallas genom meditation med eller utan musik och syftar till att sänka din hjärnfrekvens.

Med hjälp av denna video vill jag hjälpa dig att börja meditera. Du kommer att behöva ett tyst utrymme, bekväm plats att sitta på, meditativ musik och följa instruktionerna på din andning. Försiktigt andas in långsamt och djupt genom näsan och försök fyll magen med luft och andas ut genom munnen. Fokusera på din andning och om dina tankar vandrar iväg försiktigt vägled dem tillbaka till nuet, som är dina andetag.

Lycka till!

//Lykke